Privacy & Cookie Statement

Addit BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van onze website, verwerkt Addit BV primair indirecte persoonsgegevens. Met behulp van softwaredienst Google Analytics verzamelen wij:

 • Demografische gegevens als geslacht, leeftijd en nationaliteit
 • Geografische gegevens als locatie (via IP-adres), taal, plaats en land
 • Uw surfgedrag en activiteiten op onze website
 • Technische gegevens als internetbrowsers, verkeersbronnen, apparaat type

De volgende directe persoonsgegevens worden alleen verzameld, wanneer u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Contactgegevens

Addit BV
Archimedesweg 2
5928 PP | Venlo
Nederand

+31 (0)77 3203400
info@addit.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@addit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Addit BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Het analyseren van uw surfgedrag en internetactiviteiten over verschillende domeinen en profielen die eigendom zijn van Addit BV, zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Xing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Addit BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Addit BV neemt te allen tijde besluiten met tussenkomst van een medewerker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Addit BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), vernietigen of archiveren wij uw persoonsgegevens wanneer deze niet meer noodzakelijk worden geacht door onze organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Addit BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals de uitvoering van onze overeenkomst, de wettelijke verplichtingen of aan bedrijven Google, Facebook, LinkedIn, Vimeo en Xing die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Met deze bedrijven sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn en in alle vertrouwelijkheid worden behandeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Addit BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Addit BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hierbij maken we gebruik van vertrouwelijke derde partijen. Met behulp van softwaredienst Google Analytics en Sociale Plug-ins Facebook, YouTube, Vimeo, LinkedIn en Xing wordt deze informatie (mede) verzameld.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Echter kan het uitschakelen en/of verwijderen van deze cookies ervoor zorgen dat sommige functies van onze website minder goed of helemaal niet (meer) werken. Voor meer informatie over cookies, zie de volgende link: Meer informatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Addit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@addit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Addit BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Addit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Addit BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@addit.nl.