Quality, Compliance & Sustainability

Bij ons staan kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel.

Quality

Om kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te garanderen passen wij diverse kwaliteitsmethodieken en strategieën toe.

Naast de kwaliteitsborging middels de normen van ISO 9001, ISO 14001 ISO 3834-2 en DIN 2303 Q1 & Q2:2013, gebruikt Addit BV de onderstaande methoden en strategieën in haar engineering, plaatwerk- en montage activiteiten om hoogwaardige kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te garanderen.

Met behulp van PCS (Process Control System) automatiseringstechniek kan de real-time output van verschillende procesparameters vergeleken worden met de input procesparameters.

Met behulp van de alarm management tool kunnen eventuele output parameter afwijkingen ten opzichte van de input parameters tijdig gecorrigeerd worden. Procesfouten worden hierdoor geminimaliseerd.

Electronic VISUAL QUALITY CONTROL

Alle geponste- en lasergesneden plaatwerkdelen worden met een Electronic Visual Control System gecontroleerd met  automatische nauwkeurige weergave van eventuele afwijkingen van de tekening.

Het volgen en beheersen van onze bedrijfsprocessen doen wij mede met behulp van statistische procescontroles (SPC). Door deze techniek kunnen wij onze bedrijfsprocessen continue verbeteren, wat ten goede komt aan van de efficiëntie en productkwaliteit.

Zowel voor- tijdens als na afloop van het productie- en dienstverlening process worden de verschillende kwaliteitsmaatregelen van het gehele ontwerp- en productieproces doorlopen (FAI).

Middels de Product Part Approval Process (PPAP) methode worden er sampling tests uitgevoerd, om te toetsen of het eindproduct voldoet aan de gestelde productspecificaties en kwaliteitseisen. Deze informatie wordt gedocumenteerd en meegeleverd in een Part Submission Warrant formulier.

Wij zetten – waar mogelijk – Poka Yoke in binnen onze bedrijfsprocessen. Poka Yoke is een kwaliteitstechniek om fouten tijdens de ontwikkeling en fabricage van producten in opeen volgende activiteiten te kunnen ontdekken.

Met behulp van  Failure Modes and Effect  Analysis (FMEA) onderzoeken en analyseren wij wat er in het proces of product fout kan gaan, zodat we op voorhand in de engineering en maakprocessen maatregelen kunnen nemen om fouten te voorkomen.

Dit met als doel om potentiële risico’s te minimaliseren en de kwaliteitsstandaard zo hoog mogelijk te houden binnen de organisatie.

Compliance

Wij zijn compliant aan de strengste kwaliteits- en milieueisen.

Wij hanteren als internationale toeleverancier strikte kwaliteits- en milieueisen. Wij zijn in het bezit van de volgende toonaangevende kwaliteitscertificaten:

 • ISO 9001:2015
  Laatste internationale kwaliteitsnorm voor continue verbetering.
 • ISO 14001:2015
  Laatste internationale kwaliteitsnorm voor milieuzorg- en verbetering.
 • ISO 3834-2:2015
  Laatste Internationale laskwaliteitsnorm.
 • DIN 2303 Q1 & Q2:2013
  Laatste laskwaliteitsnorm voor Duitse defensie en luchtvaart.

Sustainability

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord

Addit BV streeft naar een duurzame wereld. Doordat thema’s People, Planet en Prospirety centraal staan in onze organisatie, ondernemen wij op een maatschappelijke verantwoorde wijze.

De duurzame inzetbaarheid van mensen

Wij vinden duurzame inzetbaarheid van mensen belangrijk. Mensen zijn bepalend voor de prestaties van ons bedrijf. In het kader van het thema ‘People’ voeren wij de onderstaande duurzame activiteiten uit:

 • Onze Addit Academie met meer dan 500 trainingen, scholingen en opleidingen, tot en met onze Coporate MBA,  door middel van e-learning. Individueel, in teamverband onder begeleiding van een coach, altijd en overal;  bedrijfsgericht, maar ook op de persoon.
 • Inzetten van mensen met een verstandelijke beperking waar dit mogelijk is;
 • Medezeggenschap van medewerkers door bottom-up benadering;
 • Teambuilding door bedrijfsuitjes;
 • Opties tot werkend leren (volgen van cursussen en opleidingen) personeel;
 • Praktijkgerichte leermogelijkheden voor studenten;
 • Inrichting van een ergonomische werkomgeving met aandacht voor veiligheid, gezondheid en vitaliteit;
 • Handhaven en naleven van de door medewerkers ontwikkelde kernwaarden: werkplezier, communiceren, samenwerken, verantwoordelijkheid en ontwikkelen;
 • Bescherming van mensenrechten door uitvoeren van zorgvuldigheidscontroles in de Supply Chain t.a.v. Conflictmineralen;
 • Lid van de UN Global Compact om mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie te ondersteunen en respecteren.

De duurzame ontwikkeling van de planeet

Binnen onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met het milieu. Aanvullend op ons ISO 14001:2015 milieuzorgbeleid, dragen de onderstaande activiteiten bij aan het thema ‘Planet’:

 • Aanschaf van gerecycled en refurbished apparatuur;
 • Het gebruik van natuurlijke reinigingsmiddelen;
 • Digitalisering van informatie om onnodig printen te beperken;
 • Vervanging van bedrijfsverlichting naar milieuvriendelijke LED lampen, waardoor het energieverbruik van de verlichting met 85% is afgenomen;
 • Scheiding van ons afval zodat dit beter gerecycled kan worden;
 • Regulatie van afval en stimulering van hergebruik en recycling door handhaving WEEE-richtlijn;
 • Adequate risicobeheersing van chemische stoffen door handhaving REACH verordening;
 • Beperkingen gebruik van gevaarlijke stoffen door handhaving RohS II richtlijnen;
 • Focus op duurzame Additive marktsegmenten als 3D-printing en duurzame energieoplossingen;
 • Toepassing van lean manufacturing methoden en strategieën (o.a. QRM) om verspilling te elimineren

De maatschappelijke en economische welvaart

Positieve bedrijfsresultaten maken duurzame groei, verbetering en vernieuwing mogelijk. Dit is vereist om blijvend maatschappelijke en economische waarde te leveren. Het leveren van maatschappelijke en economische waarde doen wij door ons te focussen op de volgende onderwerpen:

 • Duurzame inzetbaarheid van het personeel;
 • Creëren van werkgelegenheid;
 • Ontwikkeling en integratie van SMART-industriële middelen, strategieën en methoden;
 • Verbetering en onderhoud van ICT-Infrastructuur;
 • Ontwikkeling en verbetering van kwaliteits- en milieusystemen en onderliggende processen;
 • Participatie in diverse opleidingsiniatieven