Globalization, Human rights & Environment

Payments on time

Binnen Addit BV zitten normen en waarden in ons DNA, zodoende conformeren wij ons aan de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2011/7 / EU van 16 februari 2011 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor meer info klik hier.

Globalization & Human Rights

“De wereld is plat” (Friedman).

Nooit eerder had globalisering zo’n grote impact op de economie en mensenrechten. Wij respecteren de mensenrechten zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.

In januari 2011 werd Addit lid van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact is ’s werelds grootste initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Het Global Compact is een oproep aan de business-to-business in zijn 10 basisprincipes van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie en het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid (MVO).
Meer dan 13.500 leden uit meer dan 170 landen hebben zich aangesloten bij het Global Compact-initiatief.

Samen met onze leveranciers handelen wij naar de geest van deze verklaring. Dit maakt de samenwerking tussen Addit Sp. z o.o en Addit BV zo uniek.

Environment

Vanaf het moment dat Addit BV met uw project start, adviseren wij u over kwaliteits- en milieuvraagstukken.

De betrokkenheid van Addit BV bij ontwerp en engineering zorgt voor de grootste efficiëntie en kosteneffectiviteit. De processen en diensten van Addit BV voldoen aan gedocumenteerde kwaliteits- en milieumanagementsystemen en aan de principes van duurzame ontwikkeling.

Zowel Addit Sp. z o.o. als Addit BV zijn in het bezit van het ISO 14001 certificaat.

Addit Sp. z o.o heeft in 2021 ook het ISO 45001 gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem geïmplementeerd en hebben deze systemen aangesloten op een geïntegreerd beheersysteem. Daarnaast heeft Addit Sp. z o.o de lascertificering voor rail DIN EN 15085-2 klasse CL1.
Certificering voor de medische en defensie-industrie is in proces.
Iedere medewerker voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en het milieu.

Klik hier voor het beleid voor geïntegreerd beheersysteem.
Klik hier voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling.
Klik hier voor doelstellingen op het gebied van kwaliteit, milieu en gezondheid en veiligheid.